Har du styr på borgerens mundhygiejne?

Der er forskellige tegn, du som social-og sundhedspersonale kan bruge som rettesnor, når du skal fastlægge om en borger har brug for hjælp til mundplejen. Tilbage i 2015 fremstillede vi her på Tandplejeinformations redaktion en flot oversigtplakat, som netop fokuserer...

Mere fokus på ældre og tænder på højeste plan

  Sundhedsstyrelsen har i oktober 2016 udgivet en rapport, som hedder ”Modernisering af omsorgstandpleje”. Hovedformålet med rapporten er at skabe mere fokus på vore ældre borgeres mundhygiejne ved hjælp af omsorgstandplejen i Danmark. Den nuværende ordning...

Den bedste hjælp(er)

Spørgsmålene kan være mange, og som social- og sundhedspersonale har du mange bolde i luften og meget at huske på i forbindelse med den daglige pleje af de ældre borgere i kommunen. Din viden skal være stor, når du skal have skarpt øje på beboernes helhedspleje og...

Den gode protesepleje

Selv om flere og flere ældre i dag har bevaret deres egne naturlige tænder, har mange plejehjemsbeboere stadig enten hel- eller delproteser som erstatning for manglende naturlige tænder. Selvom man kun har en tandprotese, er mundhygiejnen fortsat vigtig. Hel- eller...

Børstede tænder på TV-journalisten

TV Syd var tilstede i 4 timer onsdag den 25. august, hvor der blev afholdt to basiskurser i tandpleje på Lyngparken. De lavede et nyhedsindslag om Det Store Tandplejeprojekt i Varde Kommune. TV Syds journalist, Finn Grandhin, interviewede en række personer og optog en...